Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Felhasználási feltételek

Jogi kérdések

1. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Jelen honlap oldalain található valamennyi szellemi tulajdon (bármely kreatív anyag, szöveg, kép, hang, szoftver, szerzői művek, stb.) a Nestlé Hungária Kft., illetőleg a Nestlé nemzetközi cégcsoportba tartozó vállalatok – esetenként a részükre felhasználást engedélyező személy – tulajdonát képezi és jogi oltalom alatt áll.

A Weboldal tartalmának bármely része kizárólag személyes és nem üzleti célra használható fel. A honlapra feltöltött tartalom kizárólag tájékoztató célt szolgál. A szellemi tulajdon módosítása, másolása, többszörözése vagy más egyéb módon való kereskedelmi célú, haszonszerzésre irányuló felhasználása tilos.

A jelen honlapon található írásos anyagok (pl. cikkek) egészben vagy részben történő reprodukálására, publikálására, átvételére előzetes írásbeli engedélykérést követően van lehetőség a forrás megjelölésével. A sajtó menüpont alatt található anyagok, szövegek, cikkek és fotók korlátozás nélkül, engedélykérés nélkül is szabadon átvehetőek és publikálhatóak.

Sem a Nestlé Hungária Kft., sem a Nestlé nemzetközi cégcsoport tagjai, sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a honlapra történő belépésből vagy azok használatából erednek. Az internetes oldalon elhelyezett linkekkel elérhető, a Nestlé Hungária Kft. üzemeltetési körén kívül eső oldalak tartalmáért, az oldalakon elhelyezett információk hitelességéért és funkciójáért a Nestlé Hungária Kft.–t semmiféle felelősség nem terheli.

A Nestlé Hungária Kft. fenttartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

2. Adatkezelés

A Nestlé kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Nestlé, saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

Nestlé Hungária Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Lecher Ödön fasor 7.,
Cégjegyzékszám: 01–09–267926, adószám: 10571086–2–44
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság – továbbiakban Nestlé. (lásd jelen Irányelv 18. kérdését)

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Nestlé tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nestlével az 5. kérdésben feltüntetett címen.

FIGYELEM!

Úgy terveztük meg ezt az Adatvédelmi Irányelvet, hogy Önnek ne kelljen mindent elolvasnia ahhoz, hogy egy konkrét kérdésre választ kapjon.
Ha mindent el akar olvasni belőle, bátran tegye meg, az alábbiakban megtalálja a teljes szöveget.
Kérjük, kattintson rá az alábbi kérdések bármelyikére, és eligazítást kap a főszövegben lévő, erre vonatkozó válaszhoz.

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Nestlé e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?
2. Milyen módon garantálja a Nestlé az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?
3. Milyen célokra használja fel a Nestlé az Ön személyes adatait?
4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Nestlé az Ön személyes adatait?
5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?
6. Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?
7. Hogyan és miért használ a Nestlé ún. „cookie–kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?
8. Mit jelent a harmadik féltől származó mérőkódok (web beacon) használata?
9. E–marketing – Mit jelentenek a SPAM–ek, és mi a Nestlé álláspontja a SPAM e–mailekkel kapcsolatban?
10. Mennyi ideig tárolja a Nestlé az Ön személyes adatait?
11. Mi a Nestlé irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?
12. Ad–e a Nestlé linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?
13. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e–mailen megküldöm a Nestlé weblapját?
14. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek a Nestlé online felmérésében?
15. Mit jelent az egységes regisztrálás?
16. Jogosult–e a Nestlé megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?
17. Hol találhatok további tájékoztatást a Nestlé weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?
18. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Nestlével, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?
19. A Nestlé Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?
20. FONTOS – Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Nestlé e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e–mail cím, telefonszám, cookie–k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy

 - tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, pályázatainkról;

 - részt vehessen felméréseinkben;

 - továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a Nestlével kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

  Az is előfordulhat, hogy a Nestlénél kívánja folytatni pályafutását, és megüresedett állásokra pályázik oly módon, hogy életrajzát elhelyezi online munkaerőtoborzó oldalainkon.

  Biztosíthatjuk, hogy a Nestlé minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.

  2. Milyen módon garantálja a Nestlé az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

  A Nestlé minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Nestlé illetve a Nestlé cégcsoport azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Nestlé minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Nestlé Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Nestlé biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg az illetéktelen hozzáférés (azaz hackelés) megelőzésére.

  Lásd a 4. kérdést – Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Nestlé–csoport az Ön személyes adatait?

  3. Milyen célokra használja fel a Nestlé az Ön személyes adatait?

  Személyes adatait a Nestlé azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját valamint a Nestlé cégcsoport marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a termékeinkkel illetve a Nestlé cégcsoport termékeivel kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük fogyasztóink termékeinkkel, az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy fogyasztóinktól értékes visszajelzéseket kapjunk.

  4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Nestlé az Ön személyes adatait?

  A Nestlé soha nem továbbítja az Ön személyes adatait a Nestlé cégcsoporton kívüli olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.

  Kérjük tekintse meg az 5. illetve 8. kérdést a Nestlé üzletpolitikáját illetően:

  I.
  az e–mail útján folytatott direkt marketinggel kapcsolatban;

  II.
  Önnek azon jogával kapcsolatban, hogy bármikor kérje a Nestlétől, NE lépjen Önnel kapcsolatba direkt marketing útján;

  III.
  az Ön azon jogát illetően, hogy kérje adatai törlését az adatbázisainkból.

  A Nestlé kizárólag a Nestlé cégcsoporton belüli cégek valamint adatfeldolgozói részére továbítja az Ön adatait. A regisztrációval Ön adatainak a Nestlé cégcsoport részére – a jelen irányelvben meghatározott célból történő – továbbításához kifejezetten hozzájárul. Ezen kívüli harmadik személyek részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatai továbbítására:

  Mi megadhatjuk az Ön személyes adatait azon harmadik személyek részére (pl. internet szolgáltatóinknak), akik segítenek nekünk e weblap szerkesztésében. Előfordulhat, hogy ezen üzleti partnerek székhelye azon országon kívül található, ahol Ön hozzáfért e weblaphoz. A web hostinghoz tartozó fő szolgáltatónk székhelye az Egyesült Államokban található. Kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a 6. kérdést – „Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?” E harmadik személyek minden időpontban ugyanazon biztonsági szintet kötelesek biztosítani az Ön személyes adatai számára, mint a Nestlé.

  Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a Nestlé csoport vagy fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.

  Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait bármelyik Nestlé vállalat esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során a Nestlé betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

  5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

  A Nestlé Hungária Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az [email protected] e–mail címen illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálatának (1388 Budapest, Pf.: 85.) címezve postai úton kérheti.

  6. Mely országokba és milyen célból továbbítjuk az Ön személyes adatait?

  A Nestlé globális cég, így előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldre továbbítjuk. Ezen adatok továbbítására sor kerülhet olyan országokba, amelyek azon országtól eltérő adatvédelmi törvényekkel rendelkeznek, mint ahol Ön megadta személyes adatait. Személyes adatai továbbítására sor kerülhet ezenfelül a Nestlé–csoport különböző országokban található cégei részére, akik az Ön adatait kizárólag azon célból fogják felhasználni, amelyekre Ön eredetileg részünkre megadta őket. A Nestlé az adatok külföldre történő továbbításakor is megteszi a megfelelő intézkedéseket a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

  Előfordulhat, hogy az a szerver, amely elérhetővé teszi az Ön számára ezt a weblapot, azon országon kívül található, amelyből Ön hozzáfért e weblaphoz. A legtöbb Nestlé weblap fő hosting szolgáltatójának székhelye az Egyesült Államokban található. Ezt a szolgáltatót olyan szerződés köti, amely magas színtű adatvédelmet biztosít és (egyéb rendelkezések mellett) előírja, hogy csak a Nestlé utasításai szerint járhat el, továbbá megvalósít minden műszaki intézkedést, amely szükséges az Ön személyes adatainak biztonságos kezeléséhez.

  A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az Ön adatainak külföldre történő továbbításához szükségünk van az Ön kifejezett hozzájárulására.

  Ön adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a hatályos jogszabályok követelményeinek figyelembevételével külföldre továbbítsuk.

  7. Hogyan és miért használ a Nestlé ún. „cookie–kat" (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

  A Nestlé igénybe veszi a „Cookie”–t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain–je stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie–k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.

  A Nestlé a cookie–kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie–k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a Nestlé–csoporton belüli vagy az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.

  Előfordulhat, hogy a cookie–kból nyert – személyes azonosítást lehetővé nem tevő – információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához.

  Az Ön számítógépén elhelyezett cookie–k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie–kban foglalt információk már nem állnak a Nestlé rendelkezésére.

  A cookie–k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a cookie–kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más Nestlé weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.

  Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

  8. Mit jelent a harmadik féltől származó mérőkódok (web beacon) használata?

  A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Yahoo!–tól származó mérőkódokat (web beacon–t) használunk. Az ezen és egyéb website–okról gyűjtött anonim információkat a Yahoo! is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg. Mindez nem kéretlen e–maileket vagy hirdetéseket jelent, hanem azt, hogy amennyiben Ön meglátogat egy olyan weboldalt, ahol a Yahoo által elhelyezett hirdetés is szerepel, akkor ott az Ön számára releváns, targetált hirdetések jelenhetnek meg. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Yahoo! ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

  9. E–marketing – Mit jelentenek a SPAM–ek, és mi a Nestlé álláspontja a SPAM e–mailekkel kapcsolatban?

  A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e–maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.

  A Nestlé NEM küld SPAM e–maileket. Maga a Nestlé is spam–mentesítő eszközt használ, hogy megóvjuk munkavállalóinkat a spam–ektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e–mailek küldése. A Nestlé nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e–mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt–in) hozzájárulását.

  A Nestlé az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.

  A Nestlé weblapok lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e–mail útján kapjon marketing információkat. Az e–mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e–mailek fogadását.

  Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e–mailt kapott a Nestlé–csoporthoz tartozó cégtől, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. kérdésben megjelölt címen.

  10. Mennyi ideig tárolja a Nestlé az Ön személyes adatait?

  A Nestlé az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A Nestlé–csoport az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük illetve a 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Nestlé szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak után az Ön személyes adatait töröljük a Nestlé–csoport valamennyi rendszeréből.

  A Nestlé bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen – Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

  11. Mi a Nestlé irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?

  A Nestlé kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

  A Nestlének nem áll szándékában 14 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni.

  Külön megjegyzés a 14 éven aluli gyermekek szülei részére

  Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

  A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen.

  12. Ad–e a Nestlé linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?

  A Nestlé azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a Nestléhez kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett–e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A Nestlé amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a Nestlével egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.

  13. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e–mailen megküldöm a Nestlé weblapját?

  Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblap–címet e mailben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön e–mail címét és/vagy azoknak az e–mail címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött e–mail címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az e–mail címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük.

  14. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek a Nestlé online felmérésében?

  Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, termékeinkre vagy termékkategóriáinkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a cookie–kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény–kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat a Nestlé csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére.

  15. Mit jelent az egységes regisztrálás?

  A regisztrációs eljárás megkönnyítése érdekében számos Nestlé weblapon keresztül ún. „egységes regisztrációs eljárást” alkalmazunk. Ennek segítségével – amikor Ön regisztráltatja magát weblapunkon – ezen adatokat automatikusan az Ön rendelkezésére tudjuk bocsátani más Nestlé weblap(ok)on történő regisztrációja során is. Az Ön személyes adatai védettek maradnak, és mindig kikérjük az Ön kifejezett hozzájárulását más Nestlé oldalakkal kapcsolatos híreket, információkat tartalmazó e–maileink küldése előtt.

  16. Jogosult–e a Nestlé megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

  A Nestlé fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

  17. Hol találhatok további tájékoztatást a Nestlé weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

  További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az [email protected] e–mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.

  Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Nestlé jogellenesen kezeli, akkor a Nestlé Hungária Kft. székhelye szerinti bírósághoz vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz fordulhat.

  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá az Adatvédelmi Biztos Hivatalánál is élhet: (1051 Budapest, Nádor u. 22., Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40., e–mail: [email protected]).

  18. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Nestlével, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?

  Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Fogyasztói Szolgálat (1388 Budapest, Pf.: 85., Telefon: 06 40 214–200, [email protected].)

  19. A Nestlé Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?

  Jelen irányelv alkalmazása során:

  „személyes adat”:
  bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

  „adatkezelő”:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  „adatkezelés”:
  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

  „adattovábbítás”:
  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  „adattörlés”:
  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  „adatfeldolgozás”:
  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

  „adatfeldolgozó”:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

  „harmadik személy”:
  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  „Nestlé–csoport”:
  a jelen Adatvédelmi Irányelvben mindenkor a Nestlé S.A.–ra és leányvállalataira illetve kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik

  20. FONTOS – Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

  A Nestlé globális cég, amely felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására. Ezért előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait külföldön dolgozzuk fel illetve külföldre továbbítjuk.

  Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni hogy használni kívánja–e honlapunkat, és megadja–e személyes adatait a Nestlének.

  Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait továbbá, hogy ezeket a Nestlé csoporton belüli cégekre részére illetve adott esetben külföldre továbbítsuk a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.

  Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e–mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést illetve SMS–ben reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lecher Ödön fasor 7.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a Nestlé Hungária Kft. minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját, illetve a Cereal Partners Hungária Kft., és a Kékkúti Ásványvíz Zrt., mint a Nestlé cégcsoport tagjainak marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

  Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), további személyes adatokra van szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Nestlét az 5. kérdés alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.

">